Makaleler - Akut Stres Bozukluğu

Akut stress bozukluğu, olağan dışı zorlayıcı olaylara maruz kalan kişilerde, bu olayı takiben bir ay içerisinde ortaya çıkan ve genellikle de en fazla bir ay süren bir reaksiyondur. Deprem, sel, yangın vb. doğal afetler, trafik kazası, tecavüz, işkence vb. örseleyici olaylar akut stress bozukluğuna neden olma potansiyeli taşıyan durumlara örnektir.

Akut stress bozukluğuna ait tanı ölçütleri aşağıdaki verilmiştir.

Akut Stress Bozukluğu Tanı Ölçütleri

Kişi aşağıdakilerden her ikisinin de bulunduğu örseleyici bir olay yaşamıştır. Gerçek bir ölüm, ölüm tehdidi ya da yaralanma olayı ya da doğrudan kendisinin ya da başkalarının fiziki bütünlüğüne yönelik ağır bir tehdit.

Bu yaşantı sırasında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşet hissi. Olayı yaşarken ya da olayın ardından kişide aşağıdaki dissosiyatif belirtilerden üçü ya da daha fazlası olur.

Hissizlik, dalgınlık ya da duygusal küntlük.
Şaşkınlık hali ve farkındalılıkda azalma.
Derealizasyon
Depersonalizasyon
Dissosiyatif amnezi (örseleyici olayla ilgili ayrıntıların hatırlanmaması).
Örseleyici olay şunlardan biri yolu ile sık sık yeniden yaşanır.
Tekrarlayan görüntüler
Tekrarlayan düşünceler
Tekrarlayan rüyalar
Tekrarlayan illüzyonlar
Tekrarlayan flashback nöbetleri
Kişi örseleyici olayı anımsatan uyaranlardan kaçınmaya çalışır.
Kişide belirgin anksiyete belirtileri vardır (Örn: uykuya dalma güçlüğü, konsantrasyon güçlüğü, hiperirritabilite)

Bu tablo örseleyici olaydan sonraki ilk dört haftada ortaya çıkar ve en az iki gün, en fazla 4 hafta sürer.

Akut stress bozukluğunun tedavisinde benzodiazepin, antidepressan ve düşük dozda antipsikotik ilaç kullanımı yararlı olmaktadır.

Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıkları değil. Yaşanması mümkünken, yaşayamadığı mutluluklardır.