Makaleler - Yaygın Bunaltı Bozukluğu

En az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan , bir çok olay ya da etkinlikle ilgili aşırı endişelilik ve kaygı halinin ön planda olduğu bir bozukluktur. Kişide kötü bir şey olacağına ilişkin sürekli endişe vardır ve kişi endişesini kontrol etmekte zorlanır. Yoğun endişe hali bir yandan kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilerken, diğer taraftan mesleki ve sosyal işlevseliğini bozar.

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu belirtileri nelerdir?

Huzursuzluk, aşırı heyecan, endişe duyma
Kolay yorulma
Dikkati toplamada güçlük, konsantrasyon sorunları
Aşırı irkilme tepkileri
Gevşeyememe
Uyku bozuklukları

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu’na ayrıca depresyon belirtileri de (moral bozukluğu, ilgi ve istek kaybı, karamsarlık vb.) sıklıkla eşlik eder.

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu sıklığı nedir?

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğunun yaşam boyu görülme sıklığı % 1,5-2 civarındadır. Kadınlarda daha yaygın olduğuna ilişkin veriler vardır.

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğunun neden olabileceği sorunlar nelerdir?

Kişinin yaşam kalitesi ileri derecede bozulur; sürekli endişe ve gerginlik hem bedensel hem zihinsel tükenmişliğe yol açabilir ve işlevselliği engeller. Sağlık hizmetlerinin gereksiz ve aşırı kullanımı, mesleki ve sosyal işlevsellikte bozulma, alkol ve yatıştırıcı ilaçların kötüye kullanılması /bağımlılığı gibi sorunlar sık görülür.

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu tedavisinde neler yapılır?

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu hem ilaç tedavisi hem de psikoterapi ile tedavi edilen bir hastalıktır. İlaçlarla serotonin seviyelerinin düzenlemesine yönelik etki yaparak hem endişenin hem de depresif belirtilerin düzelmesi sağlanırken ; davranışçı psikoterapi ile aşırı endişelik haliyle başa çıkmanın öğrenilmesi hedeflenir.

Tedavinin sonuçları nasıldır? İlaç ve davranışçı psikoterapilerin birlikte kullanıldığı etkin tedavilerle Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğunun tam olarak düzelmesi hedeflenir. Tedavi sonuçları olumludur.

Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıkları değil. Yaşanması mümkünken, yaşayamadığı mutluluklardır.